Nieuws

Hier leest u nieuws, laatste ontwikkelingen en andere wetenswaardigheden over Kinderstralen, tussenschoolse opvang en buitenschoolse opvang.

Filter op categorie

0
Op de 2de landelijke Coördinatorendag kwamen ruim 50 Coördinatoren bij elkaar voor een programma vol inspiratie en educatie.

| Categorie: Tussenschoolse opvang

Lees meer
          itemcount: 5
          itemnumber: 1
          pagecount: 5
          pagenumber: 5
        
1
De druk om iets te doen aan de belemmeringen in de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang neemt toe, nu ook vanuit de politiek gevraagd wordt om aanpassingen in de wet. Tijdens de begrotingsbehandeling van OCW heeft de PvdA staatssecretaris Dekker (Onderwijs) verzocht om tot een wetsvoorstel te komen waarmee alle wettelijke belemmeringen voor kindcentra worden weggenomen. Bron PO Raad.nl

| Categorie: Actualiteiten

Lees meer
          itemcount: 5
          itemnumber: 2
          pagecount: 5
          pagenumber: 5
        
2

De tussenschoolse opvang (tso) valt buiten de wet kinderopvang. Daarmee is het een vorm waarvoor andere kwaliteitseisen gelden dan voor de formele opvang bij bijvoorbeeld kinderdagverblijven of BSO’s. Toch wordt kwaliteit en professionalisering van de tso steeds belangrijker.

| Categorie: Algemeen

Lees meer
          itemcount: 5
          itemnumber: 3
          pagecount: 5
          pagenumber: 5
        
3

Voor meesters en juffen schiet de lunchpauze er steeds vaker bij in als de basisschool overstapt op het continurooster. Meer dan de helft van de onderwijzers is ontevreden over deze regeling.


Hierbij is een korte lunchpauze op school, waarbij de onderwijzers bijna altijd moeten eten met de

| Categorie: Tussenschoolse opvang

Lees meer
          itemcount: 5
          itemnumber: 4
          pagecount: 5
          pagenumber: 5
        
4

Alle Overblijfmedewerkers van Kinderstralen, Lunchen op school kunnen gratis diverse handige e-learning cursussen volgen, speciaal voor de tussenschoolse opvang. Maar ook Overblijfmedewerkers van scholen die niet aangesloten zijn bij Lunchen op school kunnen deze cursussen volgen.

| Categorie: tso-scholing

Lees meer
          itemcount: 5
          itemnumber: 5
          pagecount: 5
          pagenumber: 5
        

 

Scroll naar beneden