Aangepast rapport schooltijden AVS

Bij de Algemene Vereniging van Schooleiders (AVS) is een aangepast rapport verschenen 'Naar andere schooltijden, en dan?' De afgelopen jaren is de behoefte aan andere schooltijden in het primair onderwijs gestegen. Dit is voortgekomen uit de veranderende maatschappij, waar meer aansluiting gezocht wordt tussen werk-, school- en kinderopvangtijden.

Het rapport geeft de school inzicht in zowel de keuze voor het al dan niet invoeren van andere schooltijden als in de mogelijkheden die er zijn bij het het invoeren van andere schooltijden. Verder komen de regels en afspraken aan de orde die gelden voor schoolorganisatie. Ten slotte komt de samenwerking tussen school en kinderopvang (tso) aan de orde. Ook Kinderstralen speelt in op de behoefte aan andere schooltijden en nieuwe manieren van pauzeopvang.

| Categorie: Algemeen

Scroll naar beneden